GAN-深圳市芯控源电子科技有限公司
当前位置: 首页 > GAN > 所有类别

GAN

Product Name Package BVDSS Channel Vth(V) Rds(on)@10V Rds(on)@4.5V Rds(on)@2.5V ID(A) Ciss
重置 重置 重置 重置 重置 重置 重置 重置 重置